GROUP GOLDBET

FIBONACCI

FIBONACCI Không ngoa khi nói rằng nếu chưa biết công cụ Fibonacci thì bạn chưa

Read More »

FIBONACCI

FIBONACCI Không ngoa khi nói rằng nếu chưa biết công cụ Fibonacci thì bạn chưa thực sự tham gia trading! Và có lẽ cũng chính

Introducing Broker là gì ?

Làm Introducing Broker (IB) trong fx đang dần trở thành một công việc hot, đặc biệt đối với các bạn freelancer (làm nghề tự do).

BÀI VIẾT MỚI

FIBONACCI

FIBONACCI Không ngoa khi nói rằng nếu chưa biết công cụ Fibonacci thì bạn chưa thực sự tham gia trading! Và có lẽ cũng chính